ספר

קן תורה

ביאור סוגיות לא שגרתיות

כרך א'

מאת הר' צבי הירש (גרשון) קנטורוביץ


הקדמה

התורה היא תורת חיים. ופירוש הדבר הוא, שבאמצעות התורה ניתן לגלות שורשים לכל המתרחש בעולם, בין בתחום הרוחני – ובין בתחום הגשמי. וזהו יעד הספר – לחקור מתוך השקפת היהדות החרדית מגוון רחב של נושאים על מנת לגלות את אותם החוקים הנסתרים שמנהלים את חיי האדם והחברה, ולהדגים כיצד הם באים לידי ביטוי הלכה למעשה. אף חקירה לא "נתקעה" באמצע הדרך – כולן מגיעות לפתרונן המלא ע"י שילוב מקצועי ואמין של תגליות המדע, תורת הנגלה ותורת הנסתר.

עוד מזמן לימודי המתמטיקה באוניברסיטת מוסקבה, בה קיבלתי תואר שני, תמיד הציקה לי השאלה, למה ביהדות אין ספר בנוי כחומר לימוד – שיתחיל ממושגים בסיסיים ובהדרגה יכניס את הקורא לעומק מחשבת חז"ל בסוגיות שונות של הגמרא, ובפסקי ההלכה בשולחן ערוך. כמו כן קשה היה לי לסבול את הפער הקיים בין הנסתר לנגלה, כי הרי חכמים שדנים בסוגיות הגמרא ומבררים את ההלכה אינם מתעסקים בטעמים פנימיים. וכן להפך, כל ספרי הקבלה, החל מן הזוהר, כמעט ולא מתעסקים בביאור סוגיות הגמרא, וכל שכן בבירורן שמביא לידי הלכה. צעד ענק בהלבשת עקרונות קבלה במושגים אנושיים עשה תלמיד תלמידו של הגר"א, הגאון ר' יצחק אייזיק חבר בספריו "פתחי שערים" ו"בית עולמים" – אך גם הוא לא הגיע בספריו עד לביאור הגמרא וההלכה.
חכמי הגמרא עושים דין וחשבון לעצמם, ואומרים, "אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים" (שבת, קיב:). ואם הם כך, מה כבר נותר לומר עלינו – אולי "כחגבים"? אולם בזכות העבודה העצומה שעשו דורות החכמים שלפנינו, גם אנחנו החגבים, שעומדים על כתפי הענקים, לפעמים יכולים לקפוץ, ולהבין משהו, מעט מזעיר, מחכמתם של קדמונינו הגדולים. ובמיוחד שהיום ב"ה אנחנו חיים בעידן המחשבים ומאגרי מידע של ספרות הקודש, המקילים רבות על תהליך העבודה.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לראשי הישיבה ולכל צוות הר"מים של ישיבת "שבות עמי", שבין כתליה למדתי 'טוב' שנה. ואכן היו אלו שנים טובות ופוריות, במהלכן הייתה לי הזכות הגדולה לקבל הסמכה לרבנות מהמרא דאתרא של ירושלים, הרב קוליץ זצ"ל, ואז גם התחלתי לכתוב את הספר.

כמו כן ברצוני להודות מקרב לב לחברי הר' חיים חנין שלקח על עצמו את רוב עבודות הגרפיקה, וכן לכל אלו אשר תמכו בי במשך שנות העבודה – כולם יוזכרו במקום הראוי. אבל יותר מכל בני אדם אני חייב את תודתי להרב החברותא, עמו למדתי בצוותא שנים ארוכות, ועל אף שאסר עלי לפרסם את שמו, חלקו בספר זה רב מאוד – ובלעדיו כלל לא קמתי.

בנוגע לזכויות היוצרים, לא תמיד עלה בידי ליצור קשר עם בעלי הזכויות. אני מתנצל בפניהם, ובהזדמנות הראשונה אשמח לתקן את העוול.

יש לציין, שהתרגום מלשון ארמית לעברית המובא לאחר המקור בסוגריים [...], אינו מתורגם מילה במילה, ולפעמים הוא כולל שינויים קלים שנועדו להקל על הבנת הנושא. כמו כן מושמטים ממנו פרטים אשר בתוך הסוגיה הנידונה אין בהם צורך. במקרה שהקורא נשלח לסוגיה מסוימת, מיקומה המלא נרשם כך: ח"א, סימן 19.ב/ג. ופירושו: חלק א', סימן 19, תת-סימן ב', סעיף ג'.

ולסיום חשוב להדגיש, שהספר הזה בנוי בדרך של לימוד הדברים מן הקל אל הכבד והקורא מתבקש בכל לשון של בקשה לא לדלג או לקפוץ ממקום למקום – כדי שחלילה וחס, לא יצא שכרו בהפסדו.

לא לכבודי התכוונתי, ואני נושא תפילה שספר זה ימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.

עברית

לתוכן עניינים
English
Russian
תגובות והסכמות
יצירת קשר
ברכות והודאות
עברית