לקיומה של השגחה עליונה עכשיו יש הוכחה מדעית!

השגחה עליונה מהי?
העניין של "השגחה עליונה" היה נושא לדיון אצל רוב חכמי ישראל בעלי המחשבה, וידועות כמה שיטות איך להסביר מהי השגחה עליונה. הרמב"ן סבר שהבורא ברא את היקום עם חוקי טבע קבועים, והקב"ה חפץ שדווקא הם ינהגו בתבל. לפיכך, כל מעשה של השגחה עליונה כביכול אמור לשנות את הסדר העולמי הקבוע, וקבלת שכר ועונש היא הדוגמא הכי נפוצה של השגחה עליונה (עי' תורת ה' תמימה של הרמב"ן).
יחד עם זאת לפי דעת הרמב"ן (שמות, יג, ט"ז), כל מה שמתרחש, בין באופן טבעי ובין תחת השגחה פרטית, תלוי באופן ישיר ברצון ה', ובשל כך כל סדר העולם הנראה כנוהג על פי חוקי הטבע אינו אלא אשליה. ממבט זה, גם השגחה עליונה אינה שונה מ"חוקי הטבע". לפי פירושו של הרמב"ן (דברים, יא, יג), למרות שכל עם ישראל נמצא תדיר תחת פיקוח והשגחה עליונה, רק צדיקים או רשעים גדולים יכולים להרגיש בעצמם התערבות ישירה של השגחה עליונה, ואילו החיים של אנשים רגילים "מן השורה" עוברים תחת הנהגה של "חוקי הטבע".
לפי דעת הרמב"ם, השגחה עליונה מהווה תהליך טבעי לחלוטין. אבל הופעת השגחה פרטית כלפי כל איש פלוני תלויה בגודל התפתחותו השכלית והרוחנית. וכגודל התפתחות שכלו – כך גודל השראתה של השגחה עליונה עליו. לפיכך, למעשה, השגחה עליונה שורה על אדם לא בזכות אישיותו אלא בגלל העוצמה של השכל. "לדעתי ולפי מה שאני סובר, ההשגחה האלוהית הולכת בעקבות השפע האלוהי ובעקבות המין שבו מִדַּבֵּק אותו שפע שׂכלי, עד שהוא נעשׂה בעל שׂכל, ומתגלה לו כל מה שגלוי לבעל שׂכל - הוא זה אשר מתלווה אליו ההשגחה האלוהית ומעריכה את כל מעשׂיו בדרך השׂכר והעונש. אם טביעת הספינה על יושביה ונפילת הגג על יושבי הבית, הם לחלוטין במקרה, אין כניסתם של הללו לספינה וישיבת האחרים בבית במקרה, אלא על-פי רצון אלוהי לפי הראוי (לכל אדם ואדם) על-פי משפטיו (של האל), אשר אין שׂכלינו מגיעים לדעת את חוקם" (רמב"ם מורה נבוכים, ח"ג, פי"ז).
לפיכך, הרמב"ם רואה בהשגחה עליונה את הכלי לעידוד ההתקדמות השכלית והרוחנית, ולפי הרמב"ן השגחה עליונה על בני אדם נועדה בעיקר להענקת שכר ועונש.

מה חדש נתגלה עכשיו בהשגחה עליונה?

1. השגחה עליונה בקרב נהרגים בפיגועי טרור הי"ד
בספר מתבאר כי מזווית הראייה של הקבלה, עם ישמעאל מתפלג לשתי קבוצות גדולות.
מתוך הבנת האופי של כל קבוצה, הועלה במחשבה הרעיון שפיגועי התאבדות ופיגועי ירי, שמהם המפגע רוצה לצאת חי, מתבצעים ע"י האנשים המשתייכים לקבוצות שונות של האומה הערבית. כיון שכל קבוצה רוצה להשיג באמצעות הפיגועים את המטרות המיוחדות שלה, והן מטרות רוחניות, על סמך הפרטים הידועים על כמעט 1000 קרבנות אינטיפאדה בשנים 2000 2003 נעשה מחקר, למי יש הסתברות גדולה במיוחד להיגרר לפיגוע מסוג זה או אחר.
עד עכשיו נשמר בעם ישראל החילוק בין הכהנים שעליהם הייתה מוטלת עבודת הקרבנות, לויים אשר שירתו בבהמ"ק כמסייעים לכהנים, ושאר העם שנקרא בכללותו ישראל.
מעלת הכהנים בקדושה עולה על כולם, אחריהם עומדים לויים אשר מצד אחד השתייכו ג"כ לעבודת בהמ"ק, אך מצד שני עסקו בעבודות שירות – ובשל כך היו להם המעלות הכי טובות  גם של כלל ישראל.
לעתים קרובות מעיד שם משפחתו של האדם על השתייכותו לכהנים ולויים, כמו למשל, כהנא, קוגן, לוי, לוינסון וכן הלאה. בשלב ראשון של המחקר, התבצע חישוב של אחוזי הימצאות שמות כהונה ולוייה בקרב אוכלוסיה על סמך ספרי טלפונים באזורים שונים בישראל.
לאחר מכן, אותו חישוב נעשה בתוך קבוצת הנהרגים הי"ד בפיגועים מסוגים שונים. התברר, כי בין כל הנפגעים אחוז הלויים גבוה יותר פי שניים מאחוז הימצאותם בקרב האוכלוסייה. האחוז הזה לא תלוי בסוג הפיגוע, כיון שללויים יש תכונות מעולות משני צדדים, גם מצד האורות של בהמ"ק וגם מצד הכלים של כלל ישראל, כפי שאמרנו.
לעומת זאת, אחוז נושאי שמות כהונה בתוך כל הנפגעים לא שונה משמעותית מאחוזם הרגיל בקרב האוכלוסיה. אבל, כאשר נתבונן באחוז הכהנים הנהרגים בכל סוג של פיגועים בנפרד – התמונה תשתנה לחלוטין. בין הנהרגים בפיגועי התאבדות, אחוז הכהנים נמוך פי 1.5 מאחוזם הממוצע באוכלוסיה, ובין הנהרגים בפיגועי ירי אחוזם גבוה יותר פי 1.5 מאחוז הימצאותם הרגיל.
על כן, אפשר לומר כי שני סוגי הפיגועים יוצרים מעין שני קטבים, וככל שהקוטב האחד כביכול מושך אליו כהנים – כך הקוטב השני דוחה אותם מלהתקרב אליו. זה מוכיח חד משמעית את קיומה של השגחה עליונה אשר מבחינה בין אנשים הנקלעים לפיגוע, בדיוק כפי שהסביר הרמב"ם את עניין ההשגחה העליונה. הסבר מפורט של התופעה ההיא מובא בספר.

Russian
English
עברית
 
עברית
ספרי הטלפונים
אחוז הכהנים
%
אחוז הלוים
%
היחס בין מספר
הכהנים למספר הלויים (לוי/כהן)
ירושלים 02
2.8
1.5
1.9
תל אביב 03
2.3
1.6
1.4
דרום 07
2.4
1.2
2
שפלה 08
2.2
1.4
1.6
צפון 06
1.65
0.99
1.7
חיפה 04
1.55
0.95
1.6
בממוצע לארץ
2.16
1.38
1.6
קרבנות טרור
2000-2003
אחוז כהנים
אחוז לויים
בממוצע לכל הפיגועים
2.32
2.54
ירי+לחימה
3.12
2.67
התאבדות
1.53
2.41
עבור אל המקור בספר

2. השגחה עליונה בקרב חללי צה"ל ז"ל
כמו שנראה מהטבלאות דלעיל, יחס מספרי כהנים ולויים בקרב האוכלוסיה משתנה בצורה משמעותית מאזור לאזור ולא ניתן למצוא בו שום סדר. אך לא כן הוא, אם נתחיל לספור את היחס בין הנהרגים. לפי נתונים רשמיים של האתר הממשלתי http://www.izkor.gov.il/izkor40.htm לתאריך 26.04.06, בין הנספים במערכות ישראל היו 583 נושאי שמות כהונה ו- 389 נושאי שמות לוייה.
היחס ביניהם הוא בדיוק 6/4: 583/389 = 1.499 = 6/4.
יחס דומה נמצא גם בין הנהרגים ע"י פיגועים. בקיץ 2003 נהרגו מידי מפגעים מתאבדים 457 ישראלים, ו-307 אנשים נהרגו מפיגועי ירי. היחס בין המספרים שוב הוא 6/4: 457/307 = 1.49 = 6/4.
מכאן מוכח חד משמעית כי דווקא ידה המכוונת של השגחה עליונה קובעת מי יחיה ומי ימות, מי מכדור ומי מפיצוץ. מדוע היחס הוא בדיוק 6/4, ומה עומד מאחרי מספרים אלה, מתבאר בספר.

עבור אל המקור בספר

3. השגחה אלוקית בקיום מדויק של נבואת דניאל
בנבואת דניאל נקבע על זמן מסוים – 2300, שלאחריו הקדושה תחזור לעולם: "עַד- מָתַי הֶחָזוֹן הַתָּמִיד וְהַפֶּשַׁע שׁמֵם תֵּת וְקדֶשׁ וְצָבָא מִרְמָס. וַיּאמֶר אֵלַי עַד עֶרֶב בּקֶר אַלְפַּיִם וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְנִצְדַּק קדֶשׁ" (דניאל, ח, יג - יד). בספר מסופר על תולדות הנצרות, התפתחותה והקשר בינה לבין כת האיסיים שהתגוררו בקומראן. ניתוח מקורות בתלמוד, במגילות קומראן ובספרות הנוצרות הקדומה מוכיח חד משמעי כי היו שני אנשים בשם ישו שייסדו כתות דומות במפתיע. דניאל התכוון בנבואתו דווקא לישו ראשון שייסד את כת האיסיים. סיפור על פרשת חייו וזיהויו המלא נמצא בספר.

עבור אל המקור בספר

4. השגחה עליונה במבנה גנטי של גוף האדם ובמספר וטיב המחלות
בגוף האדם נמצאים סה"כ 24 סוגי כרומוזומים שונים, שמזכירים במראם שתי כנפי שפירית היוצאים מנקודה אחת. בספר מתבאר שמבנה ומספר כזה מייצרים כנפות שני מיני מלאכים אשר מתחברים ביניהן. למלאכים השרפים שראה הנביא ישעיהו (ו, ד) יש שש כנפיים לאחד, והמלאכים שראה הנביא יחזקאל (א, ו) הם בעלי ארבע כנפיים. הזיווג בין כל כנף מלאך כזה לבין כל כנף מלאך אחר מוליד 6*4=24 סוגי כרומוזומים.
כתוצאה מכך, מיד מתבארת העובדה שב- 6 סוגי כרומוזומים, אחת משתי הכנפות פגומה ונראית כביכול מיובשת. בגמרא מסופר שבחורבן בית המקדש נפגעה אחת מארבע הכנפות של חיות הקודש שראה יחזקאל. משמע, כי דווקא הזיווג של הכנף הפגום הזה עם 6 כנפי השרף מוליד את 6 סוגי כרומוזומים הללו. מלבד זה, מתבארת באופן טבעי גם העובדה מדוע לעתים קרובות הגנים הזהים נמצאים במספר גדול של כרומוזומים. הרי יתכן כי הגן מצוי בשורשו על אחת מכנפי מלאכים, והיא בזיווגה עם כנפות אחרות יכולה להכפיל אותו עד לארבעה או לששה כרומוזומים.
הספר מצליח למיין את כל סוגי הכרומוזומים השונים לפי כנפות מלאכים. על סמך זה מתברר הסדר הפנימי בתוך מחלות דם ולימפה ממאירות. מתבאר בספר גם מספרם המדויק של גידולים ממאירים (לפי נתונים של University Hospital, Poitiers, France  http://atlasgeneticsoncology.org/Tumors/Tumorliste.html) אשר שווה בדיוק ל-250 כמספר מכות מצרים לפי שיטת רבי עקיבא הכתובה בהגדת פסח.
הספר מבאר את הקשר ההדוק ביניהם. מלבד זאת נחקרות בספר מחלות גנטיות האופייניות ליהודים, ומתגלים חוקים מפתיעים בקשר למספרן ולחלוקתן על פני כנפי הכרומוזומים.

עבור אל המקור בספר